Blog

Marka Kurucusu Dr. Nuran Akyurt’un hayat hikâyesi

Blog yazılarımızı buradan takip edebilirsiniz

Ekim 30, 2021 17:40

Dr. Nuran Akyurt Hacettepe Üniversitesi Sağlık Koleji Radyoloji mezunu olup Hacettepe Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Radyoloji Kliniklerinde teknisyen, başteknisyen ve koordinatör olarak görev almıştır. 1991 yılın da(halen) M.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümün de  öğretim görevlisi, bölüm başkanı, müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyesi ve Dr., öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstütüsü’nde Temel Radyoloji alanında Master (M.Sc.), İstanbul Üniversitesi’nde Doktorasını (Ph.D.)  tamamlayarak Doktor Unvanını almıştır.

 

Dr. Akyurt Marmara Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Programında İdari ve akademik hizmetlerini yürütürken hasta ve çalışan güvenliği, hastane akreditasyonu konularında kitapları ve bilimsel yayınları bulunmaktadır.  MEB ve YÖK tarafından hazırlanmış İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) ‘ n de Tıbbi Görüntüleme Teknikleri eğitiminin hazırlanması geliştirilmesinde uzman akademisyen olarak görevler almıştır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Eğitiminin geliştirilmesi, güncellenmesi uluslararası standartlarda verilmesine yönelik ulusal ve uluslararası toplantılara konuşmacı olarak davet edilmiştir. Devlet ve vakıf üniversitelerinin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, hastane stajları-uygulamalarında sorunlar yaşanmıştır. Üniversitelerin kendi bünyelerinde uygulama laboratuvarlarının olmaması ve/veya kurulum maliyetinin çok yüksek olması, hastane stajlarının tam ve/veya yeterli sürede yapılamıyor olması, radyasyon güvenliği, Covid 19 pandemisi sebebi ile uygulamalı eğitimlerin yapılamıyor olması son dönemlerde karşılaşılan en büyük sorunlar arasında yer almaktadır. Dr. Akyurt Tıbbi Görüntüleme Teknikleri eğitiminde öğrenci ve akademisyenlerin uygulamalı mesleki derslerin de ve hastane stajların da karşılaşılan sorunlarına çözüm üretmek amacıyla 2018 yılında Radyolojide Sanal Gerçeklik isimli bilimsel (BABKO A-Tipi) bir proje hazırlamıştır. Proje hakem değerlendirmesinden sonra fonlanmıştır. Son yıllarda özellikle sağlık alanında hastaların artan beklentilerini karşılamak, kaliteli bir hizmet sunabilmek için sağlık kurumları ciddi arayışlar içerisinde olmuşlardı. Sağlık iş gücünün mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimlerinde teknolojinin ve alt yapının önemli olduğu yeni uygulama araçlarının geliştirilmesi ve kullanılması gerekliliği gündeme gelmiştir. Dr. Nuran Akyurt tarafından geliştirilen RSG yazılımı, sanal gerçeklik teknolojisi araç ve uygulamalarını barındıran iş fikri olarak ticarileştirilmiştir. M.Ü. Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Radyolojide Sanal Gerçeklik (RSG) teknolojisinin kullanımı ile hastaya zarar vermeden, X-ışını üretmeden, tek seferde tam ve doğru bir şekilde işlemden kaynaklı hataları en aza indirerek eğitim ve öğretim fırsatı yaratacaktır.

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?